Dotacje unijne

Opis projektu

BimproQR – odwrócony marketplace do kontraktów na materiały wykończeniowe i budowlane w Azji dla

producentów z Polski

Cele projektu

Rozwinięcie w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa BIMproQR Sp. z o.o w oparciu o

innowacyjny produkt i model biznesowy, charakteryzujący się:

  1. minimalizacją czasu identyfikacji kluczowych elementów specyfikacji projektu dużych obiektów w fazie planowania i projektowania
  2. obniżenie kosztów realizacji inwestycji poprzez proces wczesnych, grupowych licytacji, umożliwiających zmniejszenie kosztów kluczowych elementów o min 10%
  3. gwarantowaniu cen kluczowych elementów inwestycji poprzez zakup Opcji zakupu za 2%-3% wartości zamówienia, przez dewelopera(Option to Purchase fee), bezpośrednio od producenta z wyprzedzeniem czasowym-ponad 12 msc
  4. eliminacja ryzyka zwiększenia kosztów inwestycji budowlanej z wzgl. na zmiany materiałowe w projekcie podczas procesu budowlanego przejrzystość i legalność zawieranych transakcji z pełną gwarancją płatności dla producentów (konta typu escrow i akredytywy bankowe)

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu powstanie i zostanie wdrożona na rynek INNOWACJA PRODUKTOWA – platforma do obsługi procesu realizacji zamówień w projektach budowlanych. Produkt charakteryzuje się nowością w skali międzynarodowej – INNOWACJA MIĘDZYNARODOWA. BimproQr będzie działał zdalnie z rynku polskiego na rynki azjatyckie, co przyczyni się do zwiększenia wartości eksportu polskich produktów.

Wartość projektu

 1 341 959,13 zł

Wkład Funduszu Europejskiego

 999 729,29 zł 

 

 

 

Skip to content